KAMPANJA “OTPAD POSLOŽI I PAMETNO ODLOŽI”

About This Project

Brošura služi kako bi se moglo prezentirati šire objašnjenje o kampanji. Navode se svi zadani elementi o selektiranju otpada kao i zabranjeni elementi sortiranja otpada od strane krajnjeg korisnika.

Kroz kraću formu letka se navode sve glavne odrednice kampanje kao i generalne informacije o izvođačima projekta. Na unutrašnjim stranicama podjela po glavnim stavkama projekta. Ovakav način prikaza je idealan za generalno informiranje korisnika jer format american ulazi u kuvertu zajedno sa računom.

Daljnji marketinški korak nalaže širu edukaciju o marketinškoj kampanji kroz plakate koji su ciljano smješteni na bitnim lokacijama. Kroz plakate je moguće informirati javnost o mjestu edukacije ili generalno reklamirati samu kampanju.

Kroz izradu rollupova smo stvorili mogućnost prijenosnih plakata koji se postavljaju na mjesta edukacije ili akcija vezanih uz markentinšku kampanju.

Category
grafički dizajn